Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A. to ponadregionalna inicjatywa wparcia dla przedsiębiorców i naukowców.

Głównym zadaniem PIITT S.A. jest wspieranie rozwoju gospodarczego i wzmacnianie potencjału innowacyjnego w regionach Polski Wschodniej poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, instytutami badawczo-naukowymi, uniwersytetami i urzędami publicznymi

Ten zasób powinien się pojawić w osobnym okienku
Jeśli tak się nie stało, kliknij tutaj: Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii