Pracownia specjalistyczna - Mathematica
(MT)

 This course requires an enrolment key

Dynamiczny rozwój systemów komputerowych pociąga za sobą zwiększenie obszarów zastosowań narzędzi informatycznych. Jednym z najbardziej zaawansowanych pakietów komputerowych jest Mathematica. Pierwsza wersja pakietu została wprowadzona na rynek w roku 1989 przez formę Wolfram Research jako uniwersalne narzędzie do obliczeń technicznych i naukowych. Obecne możliwości jego zastosowań rozciągają się praktycznie na wszystkie dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych. Mathematica zawiera ogromne bogactwo funkcji, efektywnych algorytmów, język programowania wysokiego rzędu, zaawansowany system grafiki oraz możliwości komunikacji z innymi rodzajami oprogramowania. Celem zajęć jest systematyczne wprowadzenie do pakietu Mathematica pod kątem wykorzystania w zagadnieniach fizycznych.

This course requires an enrolment key