ieo2020.pl ProtoLab - otwarta przestrzeń kreatywna
(IEO2020)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Celem działań podjętych przez Bank Światowy w Województwie Podkarpackim jest pomoc w intensyfikacji komercjalizacji rezultatów prac B+R przez zaprojektowanie Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI). PCI ma wspierać uczelnie w komercjalizacji badań naukowych oraz ułatwiać nawiązywanie komercyjnej współpracy z przedsiębiorcami. Jednym z elementów tworzonego PCI jest stworzenie interdyscyplinarnej prototypowni - ProtoLabu. Będzie on mieścił się w dedykowanej przestrzeni zaaranżowanej przez koła naukowe. Studenci rzeszowskich uczelni mogliby tam rozwijać i testować swoje pomysły, eksperymentować i jednoczenie uczyć się prostych technik obróbki na nieskomplikowanych urządzeniach (druk 3D, elektronika, powłoki, oświetlenie itp.). W ProtoLabie przewidziane są między innymi: tematyczne warsztaty wyposażone w prosty sprzęt, wspólna przestrzeń dla integracji i interakcji między studentami (i kadrą naukową), pokoje do pracy grupowej. ProtoLab jest pomysłem, który sprawdza się zarówno na wiodących europejskich uczelniach, takich jak: Aalto University, który stworzył Aalto Design Factory (Finlandia), University of Leuven (Belgia), jak i w Polsce - Politechnika Gdańska. Prototypownia zachęca studentów do realizowania własnych pomysłów i testowania nowych rozwiązań w obszarach technologicznych oraz społecznych. Ponadto ProtoLab tworzy platformę potencjalnej współpracy między przedsiębiorstwami, sektorem publicznym i studentami w celu rozwiązywania problemów i zagadnień, z którymi te podmioty się zmagają.

ProtoLab ma być przestrzenią przeznaczoną dla studentów i współtworzoną przez studentów. W celu zaprojektowania go zgodnie z oczekiwaniami środowiska studenckiego chcielibyśmy spotkać się z kołami i organizacjami studenckimi oraz w miarę możliwości z kadrą współpracującą z kołami. Podczas spotkania przedstawimy wstępną wizję ProtoLabu, wysłuchamy komentarzy oraz sprawdzimy jakie jest zainteresowanie studentów takim rozwiązaniem. Zależy nam na poznaniu opinii studentów, ich potrzeb, możliwości potencjalnego zaangażowania się w tworzenie takiej przestrzeni.

Kontakt dla zainteresowanych - Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu