Inteligentne Ekoosiedle www.ieo2020.pl
(IEO2020)

 This course requires an enrolment key

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej przygotowuje koncepcje rozwiązań, które zostaną wykorzystane do stworzenia projektu Inteligentnego Eko Osiedla 2020 (IEO2020). Zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia obejmującego aspekty technologiczne, ekonomiczne i społeczne ma sprzyjać powstaniu innowacyjnego modelu budownictwa zapewniającego poprawę jakości życia mieszkańców Podkarpacia i wspierającego zrównoważone przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. Idea i wstępne założenia zostały sformułowane w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie licznych wizyt między innymi w Austrii, Australii, Chinach, Belgii, Włoszech, Holandii i Niemczech. Pierwszy etap projektu zakłada realizację poszerzonych interdyscyplinarnych analiz m.in. potrzeb w zakresie budownictwa ekoenergetycznego, rozwiązań zapewniających największą efektywność energetyczną i ekonomiczną itp., z równoległym wdrażaniem i testowaniem własnych rozwiązań pilotażowych na terenie województwa podkarpackiego. Wyniki pierwszego etapu posłużą do przygotowania zintegrowanego i innowacyjnego projektu IEO2020 obejmującego budowę infrastruktury technicznej, gospodarczej i społecznej oraz infrastruktury badawczo-wdrożeniowej i promocyjno-edukacyjnej.

Kontakt dla zainteresowanych - Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

This course requires an enrolment key