Zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego ISO 50001
(ZE PKEO )

 This course requires an enrolment key

Na kursie od praktyków dowiesz się:

  • Jak optymalizować gospodarowanie energią
  • Jak budować zespoły ds. zarządzania energią
  • Jak rozwijać kompetencje niezbędne do zarządzania energią
  • Po co i jak tworzyć klaster energii
  • Jak zwiększać efektywność energetyczną
Uniwersytet Rzeszowski 2017

This course requires an enrolment key