Detektory podczerwieni - termowizja
(DP)

 This course requires an enrolment key

Metody obrazowania i testowania termicznego opierają się na bezpośrednich pomiarach pola temperaturowego powierzchni będącego odpowiedzią badanego obiektu na wzbudzenie. Pomiary odbywają się w zakresie promieniowania podczerwonego IR z wykorzystaniem kamer pracujących w tym zakresie. Obrazowanie termalne z wykorzystaniem kamer jest bardzo czułą metodą. Pasywne obrazy termalne dla części maszyn, urządzeń, podzespołów czy układów elektronicznych poprzez wskazanie ?gorących punktów? mogą być użyte do identyfikacji problemu lub defektu. Obrazowanie obiektów po zastosowaniu wzbudzenia może być użyte do monitorowania propagacji strumienia ciepła będącego funkcją własności materiałowych (rodzaj, struktura, faza, defekty). Technika termografii impulsowej bardzo dobrze sprawdza się na przykład w wykrywaniu nieciągłości wiązań czy delaminacji. Ograniczone stosowanie metod wykorzystujących promieniowanie podczerwone wynikało z bardzo wysokich kosztów wysokiej jakości kamer termowizyjnych. Obecnie problem ten staje się nieaktualny i metody wykorzystujące obrazowanie termalne są coraz powszechniejsze.

Inną ważną zaletą jest możliwość użycia mechanicznego wzbudzenia prowadzącego do lokalnego wydzielania ciepła wskazującego na przykład uszkodzenie bariery ochronnej bądź pęknięcie materiału.

Termografia znana także jako obrazowanie termalne (infrared ? IR) jest jedną z nieniszczących metod badania powierzchni (non destructive testing ? NDT) zyskujących wraz z rozwojem technologii coraz szersze uznanie dzięki rzeczywistemu potencjałowi w zakresie szeroko pojętej diagnostyki materiałowej. Termografia bazuje na detektorach ciepła i detektorach promieniowania podczerwonego wykorzystywanych do pomiarów zmian temperatury powierzchni testowanego obiektu. Przegląd informacji związanych z termografią, w tym historię, podstawy fizyczne oraz zalety i wady można znaleźć w pracach [1-4].

Termografia często używana jest jako wspomagająca metoda diagnostyczna obok sprawdzonych i dobrze rozwiniętych metod takich jak radiografia i badania ultradźwiękowe. Jednakże dzięki postępowi zarówno w obszarze kamer dla zakresu podczerwieni jak i metod przetwarzania i obróbki sygnałów zyskuje coraz większe uznanie i zostaje wdrażana jako proceduralna standardowa technika badawcza. Dla przykładu NASA po wypadku promu kosmicznego Columbia w roku 2003 wprowadziła termografię do grupy badań podstawowych pozwalających na analizę uszkodzeń najważniejszych krawędzi [5,6].

[1] S.Pickering, D.Almond, NDT&E International 41 (2008) 501-509.

[2] YY.Hung, YS Chen, SP Ng, YH Huang, BI Luk, RWI Ip et.al. Mater. Sci. Eng. R 64(5-6) (2009) 73-112.

[3] S.Shepard, Anti-Corros Methods Matter 44 (1997) 236-239.

[4] D.Forsyth, H.Yolken, G.Matzkanin, AMMTIAC Quarterly, 1(2) (2006) 7-10.

[5] S.Shepard, Materials Evaluation, 5 (2006) 460-464.

[6] S.Shepard, Materials Evaluation, 7 (2007) 690-696.

Pełny tekst - kontakt: gwisz@univ.rzeszow.pl

This course requires an enrolment key