• Postęp informatyzacji pociąga za sobą zwiększenie obszarów zastosowań narzędzi informatycznych. Firma National Instruments jest pionierem w technologii wirtualnych urządzeń (vi) zmieniających podejście inżynierów i naukowców do pomiarów wielkości fizycznych i ich automatyzacji. Zastosowanie komputerów PC i technologii wirtualnych urządzeń pozwala zwiększyć produktywność i obniżyć koszty związane z akwizycją, przetwarzaniem danych i wykorzystaniem ich do wtórnego sterowania przebiegiem procesów. Graficzne środowisko LabVIEW w połączeniu z modułami akwizycji danych, sterownikami, kontrolerami i systemem wizualizacji stanowi doskonałe, uniwersalne, łatwo skalowalne narzędzie użyteczne dla naukowców, inżynierów i technologów. Graficzne środowisko LabVIEW w połączeniu z modułami akwizycji danych, sterownikami, kontrolerami i systemem wizualizacji stanowi doskonałe, uniwersalne, łatwo skalowalne narzędzie użyteczne dla naukowców, inżynierów i technologów. Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie z podstawowymi funkcjami i sposobem korzystania z pakietu Labview pod kątem jego praktycznych zastosowań w zagadnieniach fizycznych.