• Ukończenie kursu pozwoli uczestnikom na zdobycie wiadomości niezbędnych do uzyskania certyfikatu ECDL Core. Zakres treści obejmuje między innymi zagadnienia: Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, Przetwarzanie tekstów,Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych, Grafikę menedżerską i prezentacyjną oraz Przeglądanie stron internetowych i komunikację.
 • Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został ochrzczony mianem ?European Computer Driving Licence? ? w dosłownym tłumaczeniu: ?Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy?. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć ale ze wszech miar lepiej ją mieć.

  Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

  • wzrost pozycji na rynku pracy,
  • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
  • wzrost mobilności,
  • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

  ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki.

  Korzyści dla pracodawcy:

  • wzrost wydajności i jakości pracy,
  • redukcja kosztów,
  • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
  • wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI.
 • Rosnąca popularność programowania obiektowego zmieniła również metody modelowania systemów informatycznych. Modelowanie strukturalne zostało zastąpione przez modelowanie obiektowe. Opis systemu wykonany za pomocą języka UML jest jednoznaczny, co bardzo ułatwia napisanie kodu źródłowego w oparciu o modele. Narzędzia do modelowania obiektowego umożliwiają wygenerowanie szkieletu klas i obiektów, a po odpowiednim zintegrowaniu ze środowiskiem programistycznym - pozwalają na dwukierunkową synchronizację modelu z kodem źródłowym. Znajomość języka UML i metodologii RUP jest dziś istotnym elementem kwalifikacji kierownika projektów informatycznych. Znajomość języka UML i metodyki RUP jest aktualnie istotnym elementem kwalifikacji analityków, projektantów i kierowników projektów informatycznych a także składnikiem nowoczesnych programów studiów informatycznych. W ramach zajęć studenci opracują model systemu informatycznego dla wybranego zagadnienia w oparciu o graficzny system wizualizacji, specyfikowania oraz dokumentowania składników systemów informatycznych nabywając tym samym umiejętność standaryzowanego opisu, modelowania i analizy projektów.
 • Dynamiczny rozwój systemów komputerowych pociąga za sobą zwiększenie obszarów zastosowań narzędzi informatycznych. Jednym z najbardziej zaawansowanych pakietów komputerowych jest Mathematica. Pierwsza wersja pakietu została wprowadzona na rynek w roku 1989 przez formę Wolfram Research jako uniwersalne narzędzie do obliczeń technicznych i naukowych. Obecne możliwości jego zastosowań rozciągają się praktycznie na wszystkie dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych. Mathematica zawiera ogromne bogactwo funkcji, efektywnych algorytmów, język programowania wysokiego rzędu, zaawansowany system grafiki oraz możliwości komunikacji z innymi rodzajami oprogramowania. Celem zajęć jest systematyczne wprowadzenie do pakietu Mathematica pod kątem wykorzystania w zagadnieniach fizycznych.
 • Wzrost wydajności stosowanego dziś sprzętu komputerowego oraz stosowanie technologii informacyjnej we wszystkich prawie dziedzinach aktywności człowieka sprawia, że mamy do czynienia z ogromnymi ilościami informacji. Działania decyzyjne wymagają szybkiego i sprawnego dostępu do danych zgromadzonych w różnych miejscach, co sprawia, że przesyłanie informacji jest zagadnieniem bardzo istotnym z punktu widzenia technik komputerowych. Sieci komputerowe zbudowane w oparciu o wyznaczone standardy pozwalają na sprawną komunikację zapewniającą możliwość wymiany danych. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci pozwala na świadome i pełne jej wykorzystanie, na budową własnych ogniw sieci, modyfikację ich własności, poprawę parametrów pracy, oraz eliminowanie źródeł błędów. Wiedza z zakresu sieci komputerowych stanowi bardzo atrakcyjny towar, na który najbliższym czasie wzrośnie popyt. Wzrost wydajności stosowanego dziś sprzętu komputerowego oraz stosowanie technologii informacyjnej we wszystkich prawie dziedzinach aktywności człowieka sprawia, że mamy do czynienia z ogromnymi ilościami informacji. Działania decyzyjne wymagają szybkiego i sprawnego dostępu do danych zgromadzonych w różnych miejscach, co sprawia, że przesyłanie informacji jest zagadnieniem bardzo istotnym z punktu widzenia technik komputerowych. Sieci komputerowe zbudowane w oparciu o wyznaczone standardy pozwalają na sprawną komunikację zapewniającą możliwość wymiany danych. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci pozwala na świadome i pełne jej wykorzystanie, na budową własnych ogniw sieci, modyfikację ich własności, poprawę parametrów pracy, oraz eliminowanie źródeł błędów. Wiedza z zakresu sieci komputerowych stanowi bardzo atrakcyjny towar, na który najbliższym czasie wzrośnie popyt.